Späť na úvodnú stránku

Telefón: 0905 209 074

Kde nás v Trenčíne nájdete?
Jilemnického č. 2, 911 01 Trenčín
Budova Slovakotexu na prízemí vpravo od vrátnice


Pred vchodom do predajne sú vyhradené tri bezplatné parkovacie miesta pre našich zákazníkov.
Závoru Vám otvoríme na požiadanie v predajni.


Mapa Trenčína s našou polohou


Mapa centra Trenčína s našou polohou


Pred vchodom do predajne sú vyhradené tri bezplatné parkovacie miesta pre našich zákazníkov.
Závoru Vám otvoríme na požiadanie v predajni.


Čelný pohľad - budova Slovakotexu na prízemí vpravo vedľa vrátnice


Pred vchodom do predajne sú vyhradené tri bezplatné parkovacie miesta pre našich zákazníkov.
Závoru Vám otvoríme na požiadanie v predajni.


Budova Slovakotexu


Budova Slovakotexu


Budova Slovakotexu
Vstup do predajne a tri bezplatné parkovacie miesta pre našich zákazníkov.
Závoru Vám otvoríme na požiadanie v predajni.

Tri parkovacie miesta pre našich zákazníkov


Vstup do predajne